Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011
(28/07/2011 3:01:59 SA)
 

ỦY BAN NHÂN DÂN                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  HUYỆN BẢO YÊN                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số:   147   /BC-UBND                                         Bảo Yên, ngày 10  tháng 6  năm 2011

 

BÁO CÁO

Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm;

Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011

(Tài liệu trình kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khoá XIV)

 

A. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI.

I. KINH TẾ.

1. Sản xuất nông - lâm nghiệp và phát triển nông thôn.

1.1. Sản xuất nông nghiệp:

Vụ xuân năm 2011, toàn huyện gieo cấy được 2.450 ha lúa, đạt 106,5 % KH (tăng 6 % so với cùng kỳ); ngô xuân 1.780/3.400 ha, đạt 52,35 % KH năm (tăng 8,33 % so với CK); lạc 73/167 ha, đạt 43,7 % KH năm (tăng 12,3 % so với CK); đậu tương 65/290 ha, đạt 22,4 % KH năm (tăng 8,33 % so với CK); diện tích sắn đã trồng: 2.530 ha; Cơ bản các loại cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt. Tuy nhiên, trên lúa xuân thời kỳ đẻ nhánh, đứng cái xuất hiện bệnh đạo ôn, rầy lưng trắng, lùn sọc đen, nghẹt rễ, vàng lá sinh lý …. UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng, các xã, thị trấn phun thuốc phòng, trừ hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến năng suất lúa.

1.2. Chăn nuôi: 6 tháng đầu năm 2011, trên địa bàn huyện xảy ra rét đậm, rét hại đã làm chết 1.322 con trâu, bò (trong đó: Trâu 1.278 con, Bò 38 con, ngựa 6 con). Đã hỗ trợ 37.900 m2 bạt cho 1.476 hộ che chắn chuồng trại phòng, chống rét cho trâu, bò; Bệnh Lở mồm long móng, Tụ huyết trùng trên đàn trâu, bò làm 86 con mắc bệnh (tiêu huỷ 12 con, chữa khỏi 74 con), đã tiêu huỷ 109 con lợn mắc bệnh Lở mồm long móng với tổng số 4.433 kg. Hiện nay, tình hình dịch bệnh đã ổn định, UBND huyện đã công bố Quyết định số 1236/QĐ-UBND ngày 19/5/2011 của UBND tỉnh Lào Cai về việc công bố hết dịch LMLM ở gia súc trên địa bàn. Đồng thời chỉ đạo triển khai thực hiện việc hỗ trợ hộ nghèo có gia súc bị chết rét và chết do dịch LMLM theo Công văn số 566/SNN-CNTS ngày 18/05/2010 của Sở Nông nghiệp và PTNT. Đồng thời chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch tiêm phòng đợt I năm 2011 cho đàn vật nuôi tại các xã, thị trấn, đến nay, toàn huyện đã tiêm phòng được 50.299/134.420 liều vắc xin các loại, đạt 37,4 % KH năm trong đó: lở mồm long móng cho trâu, bò 15.879 liều, tụ huyết trùng trâu, bò 15.868 liều, dịch tả lợn 8.860 liều, tụ huyết trùng lợn 8.860 liều, dại chó 832 liều.

1.3. Lâm nghiệp: Tổng diện tích rừng đã trồng là 146 ha, đạt 29.8% kế hoạch giao;. Các cơ quan chức năng phát hiện và xử lý 02 vụ vi phạm về quy định quản lý bảo vệ rừng (giảm 11 vụ so với CK). Rà soát, xử lý và yêu cầu các cơ quan chức năng có biện pháp tái tạo lại rừng đối với diện tích trồng sắn trên đất lâm nghiệp. Tiếp tục chăm sóc, bảo vệ diện tích rừng hiện có, thực hiện tốt công tác phòng, chống cháy rừng; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc khai thác, vận chuyển lâm sản trên địa bàn. Chuẩn bị trên 300 nghìn cây giống để triển khai kế hoạch trồng chè mới; hoàn thiện rà soát, thủ tục đề nghị hỗ trợ thâm canh chè năm 2011 tại các xã trong vùng dự án.

1.4. Nông thôn: 6 tháng đầu năm, trên địa bàn huyện xảy ra một số đợt mưa, lốc, lũ quét cục bộ làm bị thương 02 người gây sập đổ hoàn toàn 2 nhà tại xã Bảo Hà, Thượng Hà; xiêu vẹo, hư hỏng, tốc mái 159 nhà dân (tại các xã Điện Quan, Thượng Hà); vùi lấp: 58,5 ha lúa xuân và 53,54 ha ngô xuân (Điện Quan, Lương Sơn, Thượng Hà, Bảo Hà, Kim Sơn, Cam Cọn) và ảnh hưởng đến các tài sản khác của nhân dân; ước thiệt hại trên 3 tỷ đồng. UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng, các xã kịp thời huy động lực lượng tại chỗ khẩn trương khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất và tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, ổn định đời sống nhân dân.

* Về xây dựng nông thôn mới: đã xây dựng xong Đồ án quy hoạch Nông thôn mới tại các xã Yên Sơn, Việt Tiến, Nghĩa Đô, Vĩnh Yên, Tân Dương và tiếp tục triển khai công tác lập quy hoạch tại 12 xã còn lại.

2. Sản xuất công nghiệp và xây dựng cơ bản.

  2.1. Sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghịêp: Giá trị sản xuất CN - TTCN ngoài quốc doanh ước đạt 9.353/17.000 triệu đồng bằng 55 % KH, tăng 15,8% so với cùng kỳ; trong đó công nghiệp chế biến đạt 9.225 triệu đồng. Phối hợp với Trung tâm khuyến công tỉnh Lào Cai khảo sát, lập dự án hỗ trợ kinh phí khuyến công đợt 1 năm 2011 cho 3 cơ sở sản xuất TT - CN.

2.2. Xây dựng cơ bản: thanh toán vốn năm 2011 (ước đến 30/6/2011) là 12.561 triệu đồng, bằng 32,7 % vốn KH giao.  

3. Công tác Tài nguyên - Môi trường: Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động sản xuất, khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn. Công tác giao đất, kiểm tra hồ sơ cấp mới, chỉnh lý biến động và hoàn thiện hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận QSD đất đô thị, đất nông thôn được thực hiện theo quy định. Xây dựng kế hoạch khai thác quỹ đất, định giá, đấu giá đất năm 2011. Thực hiện tốt công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng phục vụ các công trình xây dựng cơ bản của huyện. Thu tiền sử dụng đất (ước đến 30/6/2011) được 800 triệu đồng, đạt 50 % KH giao.

4. Thương mại - dịch vụ: Giá cả một số hàng hóa, như lương thực, thực phẩm, chất đốt, điện, xăng dầu tăng cao hơn so với cùng kỳ. UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, kiểm soát các cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện về niêm yết và bán hàng theo giá niêm yết. Đồng thời tuyên truyền hướng dẫn các hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh theo đúng quy định pháp luật, chống kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại nhằm ổn định giá.

5. Thu - chi ngân sách:

Thu ngân sách trên địa bàn (ước đến 30/6/2011) là 9.400/18.750 triệu đồng, đạt 50,13 % so với dự toán; tổng thu ngân sách huyện: 108.658/191.657 triệu đồng, bằng 56,7% KH. Tổng chi ngân sách huyện, xã: 95.873/191.657 triệu đồng, bằng 50,03 % KH.

II. VĂN HOÁ - XÃ HỘI.

1. Giáo dục: Chỉ đạo các đơn vị trường học tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục, công tác công tác giảng dạy, học tập, duy trì tỷ lệ chuyên cần. Tổ chức thực hiện tốt các cuộc thi chuyên môn cấp huyện bậc học THCS, Tiểu học, Mầm non cho giáo viên và học sinh. Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục Tiểu học và THCS trên địa bàn. Hoàn thiện hồ sơ xét tốt nghiệp bậc học THCS; tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp PTTH an toàn và hiệu quả; khảo sát chất lượng cuối năm học 2010 - 2011. Chỉ đạo các trường trên địa bàn tổng kết năm học 2010 – 2011.

 2. Hoạt động văn hoá - TT - TT, Truyền thanh - truyền hình:  Tổ chức các hoạt động, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ tết tạo không khí vui tươi, lành mạnh phấn khởi trong nhân dân đặc biệt là các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016. Xây dựng các tin, bài, chuyên mục phản ánh tình hình kinh tế - xã hội của huyện, phòng, chống các tệ nạn xã hội, thực hiện luật an toàn giao thông. Tham gia gian trưng bày sản phẩm của huyện tại lễ hội xuân Đền Thượng và tại giải đua ngựa Bắc Hà năm 2011.   

3. Công tác nội vụ, thi đua khen thưởng, cải cách hành chính: Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 (tỷ lệ cử tri đi bầu ĐBQH đạt 99,94 %, bầu Đại biểu HĐND tỉnh đạt 99,95 % và bầu đại biểu HĐND xã, thị trấn đạt 99,45%); Công bố kết quả bầu cử HĐND của các xã, thị trấn trong huyện. Công tác quản lý, bổ nhiệm và bồi dưỡng cán bộ công chức được thực hiện theo đúng quy định. Cử cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên chính năm 2011 tại tỉnh Lào Cai. Đôn đốc các cơ quan, đơn vị kê khai và hoàn thiện hồ sơ cán bộ, công chức nhập kho dữ liệu điện tử.

Triển khai thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020; đôn đốc các cơ quan, đơn vị tiếp tục kế hoạch cải cách hành chính năm 2011. Làm tốt công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo trên địa bàn.

4. Thực hiện các chính sách xã hội và xoá đói giảm nghèo: Thực hiện tốt các chế độ chính sách cho đối tượng người có công và đối tượng xã hội. Tổng hợp, điều chỉnh kết quả điều tra hộ nghèo, cận nghèo năm 2010 theo chỉ đạo và hoàn thành việc ghi sổ hộ nghèo, nhập dữ liệu phần mềm quản lý hộ nghèo năm 2010. 

Chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện kế hoạch đưa các đối tượng nghiện ma tuý đi cai nghiện tập trung năm 2011. Xây dựng và triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2011. Tiếp nhận và tổ chức cấp phát 184,56 tấn gạo cứu đói giáp hạt cho nhân dân các xã, thị trấn.

5. Công tác Y tế - Dân số KHHGĐ: Thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân và công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các xã, thị trấn. Chủ động theo dõi tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện. Tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em dưới 1 tuổi; tiêm phòng uốn ván cho phụ nữ có thai trong toàn huyện. Tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về Dân số kế hoạch hoá gia đình năm 2011.

III. QUỐC PHÒNG - AN NINH.

1. Công tác Quốc phòng: Duy trì, thực hiện nghiêm chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng năm 2011. Xây dựng kế hoạch bảo vệ các ngày Lễ, Tết, Ngày bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp. Chỉ đạo các đơn vị Dân quân tự vệ tổ chức huấn luyện năm 2011 theo kế hoạch. Chuẩn bị thủ tục tiến hành sơ tuyển quân dự bị hạng 2 tham gia huấn luyện chuyển hạng. Chỉ đạo diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn tại xã Tân Tiến năm 2011 và diễn tập chiến đấu trị an xã Kim Sơn. Tổ chức Hội thi tìm hiểu Luật Dân quân tự vệ. Cử cán bộ đối tượng 2 tham gia lớp giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh tại tỉnh.

2. Công tác An ninh: Chỉ đạo tập trung nắm tình hình địa bàn và các đối tượng trọng điểm trước, trong và sau ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Tình hình di cư trên địa bàn vẫn còn xảy ra tính đến ngày 01/6/2011 đã có 31 hộ/159 khẩu, trong đó: di cư đi 02 hộ/9 khẩu, di cư đến 02 hộ/11 khẩu, hồi cư 27 hộ/139 khẩu, tập trung tại các xã Điện Quan, Thượng Hà, Tân Tiến, Xuân Thượng. Phát hiện 02 phụ nữ bỏ nhà đi Trung Quốc (từ tháng 10/2009) nay quay trở lại địa phương mang theo 02 con nhỏ, cùng 02 người đàn ông mang quốc tịch Trung Quốc. Nhập cảnh trái phép 01 vụ (03 đối tượng mang Quốc tịch Trung Quốc).

Trong 6 tháng đầu năm 2011, lĩnh vực giữ gìn trật tự an toàn xã hội xảy ra 44 vụ (tăng 16 vụ so với CK), trong đó nổi lên là một số vụ trộm cắp tài sản 18 vụ, tội phạm liên quan đến mua bán phụ nữ 3 vụ, tội phạm liên quan đến ma tuý 2 vụ, phụ nữ bỏ nhà 8 vụ. Tai tệ nạn xã hội xảy ra 13 vụ, việc trong đó: Đánh bạc 1 vụ, tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 3 vụ (hậu quả chết 1 người, bị thương 3 người, hư hỏng 2 xe mô tô), tự tử 1 vụ (chết 1 người), tai nạn rủi ro 6 vụ (chết 6 người, mất tích 1 người), cháy nhà 2 vụ. Xử lý 153 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Các vụ việc trên đã được điều tra, xử lý theo quy định.

3. Công tác thanh tra, tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng:

* Công tác thanh tra: Triển khai thực hiện cuộc thanh tra kinh tế - xã hội theo kế hoạch năm 2011. Đôn đốc các xã, thị trấn, các phòng ban chuyên môn thực hiện tiếp các nội dung kết luận sau Thanh tra đã có hiệu lực pháp luật.

* Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Trong kỳ tiếp 9 lượt công dân, tiếp nhận 3 đơn khiếu nại, tổng số đơn đủ điều kiện phải giải quyết 5 đơn, liên quan đến lĩnh vực đền bù giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình, tranh chấp đất đai và kiến nghị về các lĩnh vực khác (trong đó: tháng trước chuyển sang 2 đơn). UBND huyện đã giao các cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo quy định. 

 * Công tác phòng, chống tham nhũng: Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2011 theo ngành và từng lĩnh vực trên địa bàn huyện.

B. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU 6 THÁNG CUỐI NĂM 2011.

Đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo kế hoạch; chuẩn bị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2011. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 02/2011/CT-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2011 về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2011.

 

C. Tình hình thực hiện Chỉ thị số 01/2011/CT-UBND của UBND tỉnh

1. Đã tổ chức thực hiện tốt việc rà soát, hoàn thiện các quy  hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội và quy hoạch ngành, lĩnh vực đến năm 2020;

Xây dựng các chương trình, đề án giai đoạn 2011 - 2015;

Rà soát các cơ chế, chính sách để thúc đẩy sản xuất phát triển;

Ưu tiên đầu tư thực hiện các chương trình, dự án trọng tâm năm 2011(Chương trình Nông thôn mới, ).

2. Làm tốt việc huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn cho đầu tư và phát triển năm 2011. Nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực. Tập trung đầu tư cho vùng cao, nông thôn và tập trung cho xây dựng nông thôn mới. Lồng ghép các nguồn vốn một cách khoa học. Tập trung chỉ đạo đẩy  nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư phát triển ngay từ đầu năm.

3. Thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, giá cả hàng hoá và dịch vụ. Tiến hành giao dự toán ngân sách cho các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn. đôn đốc việc thực hiện thu, chi ngân sách đảm bảo thu đúng, thu đủ theo quy định. Chỉ đạo các đơn vị phấn đấu tăng thu ngân sách so với dự toán ănm 2011.

4. Chỉ đạo đẩy mạnh phát triển các ngành kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng và hiệu quả.

5. Chỉ đạo đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực Văn hoá - xã hội trên địa bàn. Công tác giáo dục, y tế, xoá đói giảm nghèo, an sinh xã hội được đảm bảo. Các hoạt động văn hoá, xã hội được đẩy mạnh đảm bảo đời sống tinh thần cho nhân dân.

6. Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chống tham nhũng.

7. Tổ chức tốt các hoạt động đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

D. Thực hiện chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ:

1. Tổ chức triển khai, thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND và Nghị quyết số 24/2010/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Lào Cai

2. Chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, đảm bảo việc làm, ổn định đời sống nhân dân.

3. Triển khai, thực hiện tốt chỉ đạo của Chính phủ về chính sách tài khoá, thắt chặt, cắt giảm đầu tư công, giảm bộ chi ngân sách. Xây dựng kế hoạch cụ thể về việc tiết kiệm chi 10% chi thường xuyên của cơ quan, đơn vị.

4. Chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp quản lý giá, bình ổn giá cả thị trường. thực hiện các chủ trương, chính sách quản lý nhà nước về giá, các biện pháp bình ổn giá cả thị trường. Thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành và tổ chức kiểm tra việc niêm yết giá và bán hàng theo giá niêm yết. Kịp thời thu thập thông tin, báo cáo biến động giá cả thị trường hàng hoá, dịch vụ theo quy định.

5. Tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

6. Thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước

Trên đây là báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011 của UBND huyện Bảo Yên./.

 

  Nơi nhận:                                                TM. UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN                                                                          

- Văn phòng UBND tỉnh;                                     CHỦ TỊCH

-SởKếhoạchvàĐầutư;                                        (Đãký)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- LĐ Văn phòng;

- Lưu: VT, TH.             

 

 

 

                                                                             Đỗ Lê Tín

Minh Huệ

VP. UBND huyện