CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT HỘ GIA ĐÌNH CÁ NHÂN
(24/05/2011 8:14:38 SA)
 

Trình tự thực hiện:

 

1.Giữa cá nhân, hộ gia đình có hợp đồng chuyển nhượng (Hợp đồng được công chứng tại Phòng công chứng hoặc Văn phòng công chứng). Trước khi Phòng công chứng xác nhận phải có biên bản thẩm tra thửa đất tại UBND xã, phường về tình hình sử dụng đất ( có mẫu biên bản ).

2. Bộ phận 1 cửa tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ cho công dân

3. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tiÕn hµnh thÈm tra, lµm phiếu chuyển thông tin nghĩa vụ tài chính qua bộ phận 1 cửa.

4. Công dân thực hiện nghĩa vụ tài chính( tại chi cục thuế tp) nộp lại hồ sơ cho bộ phận 1 cửa của UBND thành phố.

5. Bộ phận 1 cửa tiếp nhận hồ sơ và viết phiếu nhận hồ sơ cho công dân

6. UBND thành phố cấp giấy CNQSDĐ cho hộ nhận chuyển nhượng.

Cách thức thực hiện:

 

Thực hiện cơ chế liên thông như sau:

+ Các thủ tục hành chính có thể áp dụng: Khai nộp thuế thu nhập cá nhân, thuế trước bạ, thu tiền thuế.

+ Cơ quan đầu mối tiếp nhận: Có cán bộ ngành thuế tại bộ phận một cửa liên thông, vừa tính thuế và thu thuế.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

 

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản gốc.

- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có chứng nhận của phòng Công chứng.

- Phiếu chuyển thông tin.

- Tờ khai thuế trước bạ và tờ khai thuế chuyển nhượng QSDĐ.

- Thông báo lệ phí trước bạ và thuế chuyển nhượng QSDĐ.

- Thông tin về người nhận chuyển nhượng QSDĐ: Chứng minh thư nhân dân hoặc sổ hộ khẩu.

-  Biên lai nộp thuế chuyển nhượng ; lệ phí trước bạ theo quy định của pháp luật.

- Đơn xin cấp giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ( theo mẫu).

b)   Số lượng hồ sơ:   01  (bộ)

Thời hạn giải quyết:

 

20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính).

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

 

Cá nhân                                                              

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND thành phố Lào Cai

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, Phòng Tài nguyên và MT

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng công chứng  hoặc Văn phòng công chứng; Chi cục thuế; UBND xã phường nơi có đất.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

 

-Giấy chứng nhận                      

 

Lệ phí:

 

- Phí thẩm định 25.000đ.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

+ Đối với phường: 25.000 đ/ Giấy chứng nhận

+ Đối với xã: 10.000 đ/ Giấy chứng nhận

- Chứng nhận đăng ký biến động thu lệ phí:

+ Đối với phường: 15.000 đ/ Giấy chứng nhận

+ Đối với xã: 5.000 đ/ Giấy chứng nhận

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

 

- Hợp đồng chuyển nh­ượng quyền sử dụng đất

Mẫu số 37/HĐCN

-Hợp đồng chuyển như­ợng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Mẫu số 36/HĐCN

-Hợp đồng chuyển nh­ượng quyền sử dụng đất

Mẫu số 07/HĐCN

- Hợp đồng chuyển như­ợng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Mẫu số 06/HĐCN

Mẫu số 01/ĐK

- Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

 

Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 

-Luật Đất đai ngày 26/11/2003

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

- Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT  ngày 13/6/2006 liên Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và môi trường về hướng dẫn việc công chứng chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đẩt

- Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và môi trường quy định về GCN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Quyết định số 57/2007/QĐ-UBND ngày 10/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành lệ phí địa chính trên

- Quyết định số 17/2006/QĐ-UBND ngày 03/3/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai