CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT DO BỊ MẤT
(24/05/2011 8:14:59 SA)
 

Trình tự thực hiện:

 

- Hộ gia đình nộp đơn trình báo mất GCNQSD đất tại UBND xã phường nơi có đất và thông báo phương tiện thông tin đại chúng (truyền hình) về việc mất GCNQSD đất. Sau đó nộp hồ sơ tại bộ phận Một cửa UBND  thành phố

- Cán bộ một cửa chuyển hồ sơ hợp lệ về Phòng Tài nguyên Môi trường để thẩm định, thông báo niêm yết công khai 15 ngày tại UBND xã, phường và Thành phố, không có thông tin phản hồi thì trình UBND thành phố cấp lại Giấy CNQSD đất.  

Cách thức thực hiện:

 

Thực hiện liên thông:

- Cá nhân và doanh nghiệp nộp đơn trình báo mất giấy CNQSD đất tại UBND xã, phường nơi có đất- Thông báo phương tiện thông tin đại chúng (truyền hình) về việc mất giấy CNQSD đất - Nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa UBND thành phố, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ hợp lệ về văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thẩm định thông báo niêm yết công khai 15 ngày không có thông tin phản hồi trình UBND thành phố cấp giấy CNQSD đất.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

 

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ (theo mẫu).

- Đơn trình bày về việc mất Giấy chứng nhận QSDĐ có xác nhận của Công an nơi mất giấy. Trường hợp mất trộm hoặc hoả hoạn phải có biên bản của thôn, tổ dân phố.

- Giấy xác nhận của UBND cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy tại trụ sở UBND cấp xã.

- Thông tin về người sử dụng đất:Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ khẩu ( Pho to).

b) Số lượng hồ sơ:                        01 (bộ)

Thời hạn giải quyết:

 

20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ (không tính 15 ngày công khai, niêm yết mất GCN ).

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

 

Cá nhân                                                              

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và MT;

- Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND xó  nơi có đất.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

 

Giấy chứng nhận                      

 

Lệ phí:

 

- Phí thẩm định quyền sử dụng đất -Mức thu: 25.000đ/01 bộ hồ sơ                                                                  

- Lệ phí địa chính Mức thu: 10.000đ/lần

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

 

Mẫu số 01/ĐK-GCN

Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

- Mẫu số 02/ĐK-GCN

Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

 

Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 

-Luật Đất đai ngày 26/11/2003

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và môi trường Hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính

-Quyết định số 57/2007/QĐ-UBND ngày 10/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai

- Quyết định số 56/2008/QĐ-UBND ngày 29/10/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Ban hành Quy định trình tự, thủ thục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai

- Quyết định số 17/2006/QĐ-UBND ngày 03/3/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai