CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHẬN ĐANG SỬ DỤNG TẠI PHƯỜNG
(24/05/2011 8:04:56 SA)
 

Trình tự thực hiện:

 

1. Hộ gia đình nộp đơn xin giao đất (theo mẫu) tại UBND xã, phường

2. UBND phường thẩm tra, xác nhận xét duyệt, công bố công khai ( 15 ngày);  gửi hồ sơ đến Phòng Tài nguyên Môi trường thẩm định, trình thông qua Hội đồng xét duyệt giao đất thành phố, trình UBND thành phố quyết định phê duyệt.

3.Cấp giấy CNQSDĐ.

Cách thức thực hiện:

 

Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ, phối hợp với UBND xã, phường thẩm định hồ sơ trình Hội đồng giao đất thành phố xét duyệt, trình UBND thành phố ký quyết định phê duyệt giao đất, thông báo xác định nghĩa vụ tài chính và thực hiện nghĩa vụ tài chính; Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất in vẽ GCNQSD đất, trình ký cấp GCN và phối hợp với UBND xã, phường ban hành giấy chứng nhận QSD đất.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

 

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Đơn xin giao đất ( theo mẫu ).

2. Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

3. Các giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1,2,5 điều 50 Luật Đất đai (nếu có).

4.  Hộ khẩu hoặc CMND ( photo công chứng).

5. Phiếu chuyển thông tin địa chính về xác định nghĩa vụ tài chính.

6.  Biên lai nộp tiền sử dụng đất; Tờ khai thuế trước bạ theo quy định của pháp luật.

7.  Quyết định giao đất;  Thông báo giao đất.

8.  Biên bản bàn giao đất, thẩm tra diện tích giao.

9. Giấy tờ liên quan đến chính sách miễn giảm tiền SDĐ, xử phạt hành chính (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ:        01 (bộ)

Thời hạn giải quyết:

 

50 ngày (không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính)

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

 

Cá nhân                                                              

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và MT.

- Cơ quan phối hợp: Chi cục thuế; UBND  nơi có đất.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

 

Giấy chứng nhận                      

 

Lệ phí:

 

- Phí thẩm định quyền sử dụng đất: là 50.000đ/1 trường hợp.

 - Giấy CNQSDĐ là: 25.000 đ/ Giấy chứng nhận.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

 

Mẫu số 01/ĐK-GCN

Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

Mẫu đơn số 02/ĐĐ

Đơn xin giao đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

 

Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 

- Luật Đất đai ngày 26/11/2003

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và môi trường Hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính

- Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và môi trường quy định về GCN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Quyết định số 57/2007/QĐ-UBND ngày 10/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai

- Quyết định số 56/2008/QĐ-UBND ngày 29/10/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Ban hành Quy định trình tự, thủ thục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai

- Quyết định số 17/2006/QĐ-UBND ngày 03/3/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai