Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023
Lượt xem: 262
CTTĐT - UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 25/02/2023 nhằm đánh giá việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng của các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong năm 2023 theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Theo Kế hoạch, trong tháng 3/2024 sẽ thành lập Tổ công tác đánh giá phòng, chống tham nhũng của tỉnh năm 2023. Ngay sau khi Thanh tra Chính phủ ban hành Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2023, tỉnh Lào Cai sẽ ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương.

Tổ chức thực hiện lập Hồ sơ tự đánh giá và hoàn thiện Báo cáo tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 của tỉnh báo cáo Thanh tra Chính phủ theo quy định; xong trước ngày 31/5/2024.

Thanh tra tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Tổ công tác đánh giá phòng, chống tham nhũng của tỉnh năm 2023; trong đó Thanh tra tỉnh là cơ quan thường trực, đồng thời làm đầu mối phối hợp, liên lạc, trao đổi với Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ.

Việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đảm bảo tính khách quan, khoa học, tiết kiệm, hiệu quả; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh với Tổ công tác đánh giá phòng, chống tham nhũng tỉnh.

Xem văn bản tại đây:

Tải về

Tin liên quan
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1