Đầu tư dây chuyền II sản xuất DAP tại Lào Cai  
(11/12/2008 )
Lào Cai là một tỉnh giàu tài nguyên khoáng sản, trong các mỏ khoáng sản có trữ lượng lớn, chất lượng tốt đứng đầu là bể quặng Apatít với trữ lượng gần 2 tỷ tấn. Quặng Apatít là nguyên liệu chính để sản xuất phân bón và hoá chất như: Phân lân, NPK, DAP, DCP, phốt pho...

Nắm bắt vận hội lớn của tỉnh Lào Cai là tỉnh có cửa khẩu quốc tế Lào Cai - Hà Khẩu; nằm trong hành lang kinh tế Vân Nam (Trung Quốc) - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong tương lai gần Lào Cai sẽ có đường cao tốc đi Hà Nội nối với tuyến cao tốc của Trung Quốc từ Hà Khẩu đi Côn Minh; tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai được đầu tư cải tạo và sẽ đặt đường sắt khổ 1435 mm. Vì vậy ngày 01 tháng 11 năm 2007 Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam đã cử đoàn cán bộ đại diện Tổng Công ty gồm Ban hợp tác phát triển, Công ty tư vấn CECO, Công ty Apatít Việt Nam lên làm việc với các ngành chức năng của tỉnh gồm: lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở Công nghiệp, Sở Tài nguyên & Môi trường, Ban Quản lý các Cụm công nghiệp để thống nhất chọn vị trí đặt nhà máy DAP giai đoạn II tại Lào Cai. Các thành viên dự họp đã thống nhất chọn địa điểm xây dựng nhà máy DAP tại Cụm công nghiệp Tằng Loỏng trên diện tích 70 ha, trong đó diện tích đặt nhà máy khoảng 20 ha trong khu đất đã giao cho Công ty Apatít quản lý, khu vực bãi thải sẽ dự kiến bố trí trên diện tích 50 ha gần khu sản xuất và thuận lợi cho xử lý môi trường.

Đây là dự án có tổng mức đầu tư lớn nhất tại Cụm công nghiệp Tằng Loỏng với gần 6.000 tỷ VNĐ.

Khi nhà máy đi và sản xuất sẽ có 3 phân xưởng chính:

- Phân xưởng sản xuất Axít Sumfuríc: 400.000 4 414.000 tấn/năm (Quy đổi 100% H2­SO4)

- Phân xưởng sản xuất Axít Phốtphoríc: 150.000 4 167.000 tấn/năm (Quy ra 100% P­2O5)

- Xưởng sản xuất DAP: 330.000 tấn/năm (DAP 16 - 48).

Ngoài ra còn có các công trình phụ trợ: Cấp điện, cấp thoát nước, bãi thải gip công suất 889.500 tấn /năm.

Việc đầu tư nhà máy sản xuất DAP tại Lào Cai tạo nên sự sôi động trong Cụm công nghiệp Tằng Loỏng, tăng nhanh giá trị sản xuất công nghiệp trong đó thúc đẩy việc phát triển quy mô Apatít Lào Cai, giải quyết việc làm và thay đổi hẳn tỷ trọng ngành công nghiệp trong cơ cấu GDP của tỉnh. Điều đó càng khẳng định chắc chắn hơn giai đoạn 2006 - 2010 là giai đoạn phát triển của công nghiệp Lào Cai.

Nguồn: Ban quản lý cụm công nghiệp