Bỏ qua liên kết điều hướng
Giới thiệu chung
Quá trình hình thành và phát triển
Chức năng nhiệm vụ
Những thành tựu nổi bật
Nội quy Sở Tài chính
Quy chế làm việc của Sở Tài chính
Bộ máy tổ chức
Ban Lãnh đạo Sở Tài chính
Phân công nhiệm vụ Ban Lãnh đạo Sở
Sơ đồ tổ chức
Đơn vị trực thuộc
Tin tức - Sự kiện
Tin nổi bật
Tin nội bộ
Tin trong tỉnh
Bản tin Tài chính
Công khai ngân sách nhà nước
Công khai quyết toán
Công khai dự toán
Thu chi ngân sách hàng tuần
Công khai tài sản
Mục lục ngân sách
Danh bạ thư điện tử
Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố
Sở Tài chính
Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính
Tìm kiếm
Báo cáo phát triển Ngành Tài chính
Thi tuyển công chức
Thông tin quy hoạch, kế hoạch phát triển Ngành Tài chính
Thông tin về mua sắm công
Lấy ý kiến dự thảo văn bản QPPL
Quản lý giá thị trường hàng hóa, dịch vụ
Văn bản quản lý nhà nước về giá
Thông tin giá thị trường hàng hóa, dịch vụ
Thông tin công bố giá vật liệu xây dựng
Thông tin về đăng ký giá, kê khai giá
Thông tin về thẩm định giá tài sản nhà nước
Thông tin định giá hành chính, đơn vị sự nghiệp
Thông tin giá tính thuế trước bạ
Thông tin quản lý giá khác
Tài chính Doanh nghiệp
Công khai tài chính doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai
Thống kê
Số người đang online
1
Tổng số truy cập
2.784.822
  • Thời tiết
  • Ngoại tệ
Weather

24o C
Trời có mây
Độ ẩm 95%
Tốc độ gió 0 km/giờ
Tin nổi bật
Ngày 30/10/2015, Sở Tài chính tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị giao ban định kỳ quí IV năm 2015 giữa Ban Lãnh đạo Sở với Trưởng các phòng chuyên môn, trung tâm thuộc Sở, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách 10 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 02 tháng cuối năm 2015.
Bản tin Tài chính
(eFinance Online) - Chiều 20/10, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ đã trình bày trước Quốc hội báo cáo về kết quả thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2015, dự toán NSNN và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2016.
Lấy ý kiến dự thảo văn bản QPPL
Căn cứ Thông tư số 184/2014/TT-BTC ngày 01/12/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước.
Tin tức trong tỉnh
Tin nội bộ
Thi tuyển công chức
Sở Tài chính