Bỏ qua liên kết điều hướng
Giới thiệu chung
Quá trình hình thành và phát triển
Chức năng nhiệm vụ
Những thành tựu nổi bật
Nội quy Sở Tài chính
Quy chế làm việc của Sở Tài chính
Bộ máy tổ chức
Ban Lãnh đạo Sở Tài chính
Phân công nhiệm vụ Ban Lãnh đạo Sở
Sơ đồ tổ chức
Đơn vị trực thuộc
Tin tức - Sự kiện
Tin nổi bật
Tin nội bộ
Tin trong tỉnh
Bản tin Tài chính
Công khai ngân sách nhà nước
Công khai quyết toán
Công khai dự toán
Thu chi ngân sách hàng tuần
Công khai tài sản
Mục lục ngân sách
Danh bạ thư điện tử
Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố
Sở Tài chính
Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính
Tìm kiếm
Báo cáo phát triển Ngành Tài chính
Thi tuyển công chức
Thông tin quy hoạch, kế hoạch phát triển Ngành Tài chính
Thông tin về mua sắm công
Dịch vụ công trực tuyến
Lấy ý kiến dự thảo văn bản QPPL
Quản lý giá thị trường hàng hóa, dịch vụ
Văn bản quản lý nhà nước về giá
Thông tin giá thị trường hàng hóa, dịch vụ
Thông tin công bố giá vật liệu xây dựng
Thông tin về đăng ký giá, kê khai giá
Thông tin về thẩm định giá tài sản nhà nước
Thông tin định giá hành chính, đơn vị sự nghiệp
Thông tin giá tính thuế trước bạ
Thông tin quản lý giá khác
Tài chính Doanh nghiệp
Công khai tài chính doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai
Thống kê
Số người đang online
1
Tổng số truy cập
2.792.100
  • Thời tiết
  • Ngoại tệ
Weather

24o C
Trời có mây
Độ ẩm 95%
Tốc độ gió 0 km/giờ
Tin nổi bật
Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Sở Tài chính, Ngày 26/3/2016, các Chi bộ số 2, 3, 4 và 5 trực thuộc Đảng bộ Sở Tài chính đã long trọng tổ chức buổi “Lễ kết nạp Đảng viên” cho 05 quần chúng ưu tú vào Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Bản tin Tài chính
Lấy ý kiến dự thảo văn bản QPPL
Căn cứ Thông tư số 184/2014/TT-BTC ngày 01/12/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước.
Tin tức trong tỉnh
Tin nội bộ
Thi tuyển công chức
Sở Tài chính
Dịch vụ công trực tuyến