Kế hoạch Thực hiện Khung chiến lược phát triển du lịch tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 - Năm 2024
Số ký hiệu văn bản 76/KH-UBND
Ngày ban hành 31/01/2024
Ngày hiệu lực 31/01/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch Thực hiện Khung chiến lược phát triển du lịch tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 - Năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Thể thao - Du lịch
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 76kh2024.pdf